Visie

Visie

Onze ervaring, onderzoek en deskundigheid gaven dat wij een visie hebben ontwikkeld op de effectiviteit van burn-out re integratieprojecten in Nederland. Om in de moderne drukke tijden stress te beperken en de manier met stressors om te gaan te verbeteren, moeten wat basis attitudes, keuzen en procedures veranderen. In een tijd waarin al jaren het percentage burn-out gevallen toeneemt. Volgens een recent TNO onderzoek heeft 1 op de 6 werknemers last van burn-out verschijnselen en kost dit acht maanden hersteltijd en € 80.000,- aan kosten, exclusief vervangingskosten, wat al een groot probleem geedft. Metde pandemie en haar aanstaande nasleep, zal dit alleen nog maar erger worden, waardoor een effectievere aanpak toch urgent wordt.

Een andere aanpak kan beginnen door op tijd te investeren in aandacht voor en holistische blik op medewerkers. Dit naast verzuimprocedures die nog te vaak vooral gefocust zijn op wettelijke vereisten als de Wet Poortwachter (juli 2017), om beginnende burn-out problemen in al haar complexiteit te bekijken en te stoppen. Ook coachingstrajecten bij eerste signalen dienen aangevuld te worden met grondig onderzoek naar de onderliggende problemen, waarna de coach aangevuld kan worden met benodigde additionele steun om de neerwaartse spiraal te stoppen.

Een individueel burn-out herstelprogramma moet worden opgesteld. Standaardisering is door de complexiteit van burn-out namelijk erg lastig gebleken. Doordat de aspecten: lichaam, geest en emotie, allen betrokken zijn bij een burn-out, zal normaliter een multidisciplinair team in het herstelproces moeten worden ingezet. Afhankelijk van de status van de burn-out zullen dan groep sessies met lotgenoten stimulerend werken. Ook training zal helpen bij het verkrijgen van inzichten en een betere mindset. Ten slotte kunnen HRM-inzichten in organisaties door training worden verbeterd. Een boel werk maar een investering die zich door de grote tijdbesparingen van maanden minder herstelproces, bij een enkel burn-out geval al heel snel terugverdient. In tijden van veel thuiswerken, kan daarbij concreet ook aan de soft skills van managers worden gedacht, die kunnen worden aangepakt.

In gevallen waar sprake is van te grote burn-out klachten om werkzaamheden op een redelijk gewend niveau te kunnen continueren of na lange afwezigheid op te pakken, kan met een bepaald energie niveau deelgenomen worden aan onze burn-out preventie en herstel retraite. Hiermee kan herstel worden gekickstart. Voor mensen waar deze keuze te laat wordt gemaakt en de werknemer al in het energie dal van de burn-out zit, is jammer genoeg een heleboel geduld nodig en zal het herstel zijn weg over maanden moeten spreiden. Vaak is voor werknemers in die fase het al moeilijk om uit bed te komen of zelfs maar een boek te lezen. Goed HRM-beleid is dan ook essentieel om tijdige keuzen te maken. Gezien onze HRM-ervaring kunnen wij ook daarbij helpen.

Een van de unieke onderdelen van onze cursus zijn de groepsessies. Groep training en groep therapie mt andere burn-out patienten. Dit kan zeer veel inzichten geven en motiverend werken. Training kan daarnaast de nodige mindset brengen als ook inzichten en communicatie praktijken (geweldloze communicatie van M. Rosenberg) om in de toekomst betere keuzen te maken. Therapie kan gewoonten helpen aanpakken als ‘please’ gedrag of de neiging de eigen grenzen over te gaan, naast het zien van emotionele behoeften en gezondere grenzen trekken. In groep therapie zullen de deelnemers hun eigen overlevings strategien zien naast die van anderen, als ook gelijke houdingen en gevoelens die hen in de problemen bracht. We hebben allen zo onze blinde vlekken voor onze zwakheden, maar als we ze gespiegeld krijgen van anderen, kunnen vele inzichten binnen komen en wordt het makkelijker te veranderen.

Hypnotherapie wordt gebruikt om het onderbewust te reprogrammeren en negatieve overtuigingen te laten verdwijnen over zichzelf en de wereld om hen heen. Hiernaast zal bewegings therapie ( wat veel meer behelst dan yoga) en ademhalingstherapie helpen om opgebouwde stress in het lichaam los te laten. Op deze manier behandelen we het lichaam, de geest (zowel bewuste deel als het onbewuste deel) en de emoties in een compleet programma.

Om onze deelnemers te helpen re-integreren naar de retraite bieden wij HRM-advies aan waar organisaties dit nodig hebben. Dit kan aanpakken van werk- en verzuim protocollen zijn, maar bijvoorbeeld ook verbetering van de ‘soft skills’ van managers. Extra belangrijk in een tijd dat thuiswerk alleen maar toegenomen is en waarschijnlijk ook een groter deel van werkzaamheden zal blijven zijn.

Dit totale aanbod is hard nodig voor een complex groot probleem als burn-outs in Nederland en we willen daar ons steentje aan bijdragen.