Missie

Missie

Burn-out is een psychologische term en wordt niet vermeld in de DSM5 bij mentale ziekten. Ondanks dat het de meest voorkomende reden voor ziekteverzuim is, zijn er wellicht ook daarom geen snelle aanpak opties gevonden en blijken preventieve maatregelen erg beperkt. Vooral als die zijn gericht op alle drie de betrokken menselijke facetten (lichaam, geest en emotie). Overbelaste medewerkers worden vaak eerst een coaching traject ingestuurd, wat echter moeilijk op alle burn-out onderdelen kan worden gericht, waardoor veel preventie kansen verdampen.

De ineffectiviteit van coaching in gevallen van beginnende burn-out heeft te maken met een aantal zaken. Om te beginnen is er een verschil tussen coaching en therapie. Coaching is meer gericht op de toekomst. Focus ligt daarbij op doelen en welke stappen nodig zijn om die doelen te bereiken. Therapie is meer gericht op het verleden en hoe de vermoeide en gestresste status is ontstaan. Coaching gaat hiernaast niet zo zeer de diepte in van de emotionele problemen, maar blijft aan de oppervlakte. Tot slot houdt coaching zich normaal niet bezig met het psychosomatische aspect van een burn-out. Juist daar bevindt zich de emotionele inbalans en de mentale overbelasting die zich uiten in fysieke klachten. Klachten die wel degelijk werkelijk en beperkend voelen voor de overbelastte medewerker. Door beperkte hulp wordt de neerwaartse spiraal meestal niet doorbroken. Onze ervaring geeft dan ook, dat huidige HRM praktijken, zeker in de verwachtte post-pandemie crisistijden en verwachtte mentale golf (zie RTL-Z artikel in het BLOG), moeten worden bijgesteld om een wijzere kosten-baten keuze te maken en onnodige ellende voor te zijn bij de medewerker.

Na het uiteindelijk vastlopen van de medewerker wordt ervaren dat burn-outs complex zijn en de medische zorg zo is gespecialiseerd dat het grotere geheel kan worden gemist, waardoor het re-integratie traject nog meer vertraging oploopt. Dit laatst ervoer onze trainer aan zijn lijf.. en was zijn motivatie om Empower Ability onderdeel te laten worden van therapie praktijk Healthy Choices. Samen werd een kickstart cursus ontwikkeld die maanden hersteltijd kunnen besparen.

Deze ervaringen waren reden om burn-out preventie en herstel retraites te organiseren. Wij willen mensen in een beginnende of lang verblijvende burn-out effectiever helpen dan wat zo vaak wordt aangeboden. Empower Ability, onder de paraplu van Healthy Choices heeft besloten zich te focussen op het burn-out probleem met al haar kennis, inzichten en therepeutische en trainings mogelijkheden, hoe dit probleem zich dan ook openbaart, gericht op alle drie gebieden van lichaam, geest en emotie. Aangevuld met het een week uit de dagelijkse routine zijn, de sereniteit van de natuur, dagelijkse wandelingen, gezond eten en wellness mogelijkhedenm hebben we een recept gevonden dat alle onderdelen van een burn-out aanpakt, zodat de weg uit de neerwaartse spiraal naar boven versneld kan worden ingezet.

Ons doel is om als team de opgestelde cursus te geven en samen met betrokkenen door te ontwikkelen naar een zo effectief mogelijke aanpak van dit enorme, toenemende burn-out probleem. Een effectievere manier voor de nu al meer dan 1,4 miljoen werknemers met burn-out klachten, waarvan de verwachting is dat dit aantal nog sneller zal oplopen in de nabije toekomst als gevolg van de pandemie.

Om de deelnemers na de retraite cursus nog effectiever te laten re-integreren wordt HRM-advies aangeboden om inzichten en competenties waar nodig te vergroten en sommige procedures te verbeteren. Niet alleen om terugkerende werknemers beter te begeleiden aan het einde van hun retraite cursus, maar ook om het aantal toekomstige burn-out gevallen te verminderen.