Onze aanpak

Onze aanpak

In verband met de complexiteit van een burn-out is belangrijk dat alle betrokkenen met al hun inzichten en deskundigheid worden meegenomen voor acceptatie tot de retraite. Dat betekent dat wij een uitgebreid vooronderzoek zullen doen naar de problematiek, haar oorzaken, geprobeerde stappen en ervaringen voordat toegang tot het programma met afstemming met andere deelnemers een feit kan zijn. De volgende stappen zullen worden doorlopen. Dit is een proces van mogelijk maar een paar weken en niet maanden en is met name afhankelijk van de tijd die de organisatie en de beoogde deelnemer hebben in de voorbereiding.

Voor de retraite

 1. Tijdens een gesprek en/of een presentatie zal onze werkwijze en unieke aanpak worden toegelicht, naast hoe deze retraites in een bestaand hersteltraject kunnen worden geïmplementeerd.
 2. Na de presentatie zullen vragen en zorgen worden beantwoord, de hulpvragen worden geïnventariseerd en het geplande voortraject worden toegelicht.
 3. De betrokken HR-medewerker en lijnmanager, voor zover aanwezig, worden gevraagd bij de presentatie aanwezig te zijn om de specifieken van de betroffen medewerkers toe te lichten.
 4. Na de keuze om van onze diensten gebruik te willen maken, worden de betrokken burn-out herstelproces deskundigen benaderd om te bepalen wat geprobeerd en gelukt is en in welke fase de patiënt zich bevindt.
 5. De beoogde deelnemers worden vervolgens uitgenodigd voor een gesprek, om te bepalen of zij in 1 van de volgende retraites zouden passen.
 6. Na acceptatie in ons programma worden deelnemers gevraagd om een uitgebreide vragenlijst in te vullen in voorbereiding van de retraite, voor het opstellen van het individuele herstelplan.
 7. Om een omgeving te kunnen creëren van vertrouwen en openheid zal de organisatie een overeenkomst per deelnemer moeten tekenen omdat elk geval anders is en zullen de deelnemers worden gevraagd een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen over hetgeen op tafel gaat komen tijdens de voorbereiding en de retraite zelf.

Tijdens de retraite

 1. Onze retraites zullen uit 6 tot 10 deelnemers bestaan om kwaliteit te garanderen.
 2. Al onze ontmoetingen, therapieën, trainingen en oefeningen zullen Corona-proof conform de laatste inzichten zijn opgesteld om veiligheid te garanderen.
 3. Alhoewel wij geen diëtisten zijn, heeft ons onderzoek wel uitgewezen dat het belang van goede voeding aangeboden moet worden om energiegevers te maximaliseren. Dit doen wij met de hulp van onze businesspartners. Rekening zal ook worden gehouden met allergieën en dergelijk.
 4. Hiernaast zullen wij wellness opties bieden als energie-gevers, zover Corona-beperkingen dit toestaan natuurlijk.

Na de retraite

 1. Binnen de kaders van de gemaakte privacy afspraken en met toestemming van de deelnemers, zullen de gemaakte stappen en keuzen na de retraite worden gedeeld met de betrokken organisatie en betrokken burn-out deskundigen waar nodig en gewenst.
 2. Waar nazorg ondersteuning door ons gewenst is, zal dit op basis van gereduceerde uurtarieven worden aangeboden om onze blijvende betrokkenheid te tonen en het einddoel te bereiken.
 3. HRM advies om de herintreding te vergemakkelijken en toekomstige burn-out gevallen te beperken, zal worden aangeboden.