Nazorg Opties

Nazorg Opties

Empower Ability gelooft dat haar aanpak het herstelproces in een burn-out zal kickstarten en de deelnemers enorm grote stappen zullen kunnen maken richting een volledige re-integratie op het werk en een normaal leven.

Tegelijkertijd kan worden verwacht dat enige ondersteuning nodig zal blijven voor een aantal deelnemers. Sommige organisaties hebben hiervoor hun eigen HR-specialisten, dokters en coaches maar anderen zijn niet ingericht voor de interne begeleiding van burn-out herstel. Deze organisaties zal Empower Ability HRM-ondersteuning kunnen bieden om het burn-out herstel de laatste zetjes te geven en herstel te borgen in een nazorg traject.

Om het re-integratieproces verder te versnellen en in de toekomst ook de kans te verkleinen op burn-out bij andere werknemers, kan ook algemener HRM-advies en training worden aangeboden voor ziekteverzuim- en andere werkprocedures en om kennis bij bijvoorbeeld managers en de HR-afdeling over burn-outs te vergroten. Een specifiek aandachtpunt de laatste tijd zijn bijvoorbeeld de soft skills van managers, extra belangrijk in Coronatijd met veel thuiswerkers en een te verwachten burn-out mede oorzaak.

Zo worden ook aan de kant van de organisatie verbeteringen aangebracht die zich in de toekomst al hebben terugverdiend na de investering met de eerste deelnemer.

Het nazorg aanbod is geen intrinsiek onderdeel van de retraite, maar een extra dienst om onze klanten te helpen hun einddoel te bereiken en toont onze betrokkenheid bij onze deelnemers. Derhalve zullen onze uren hiervoor voorzien worden van een speciaal aanbod in plaats van de reguliere tarieven die verderop vermeld staan. De gehanteerde uurtarieven, dan wel project kosten, zullen afhankelijk zijn van de specifieken van de situatie.

Om ons concept en onze methodieken te verbeteren om onze effectiviteit te vergroten, vragen wij periodiek medewerking aan surveys, die geheel vrijblijvend zijn, over de ervaringen sinds de retraites. De deelnemers en hun organisaties zullen van deze leerervaringen mee mogen genieten om toekomstige burn-outs te verminderen. Wij zullen natuurlijk de privacy van de betrokkenen waarborgen.